Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
Adres: ul. Cieszyńska 25
43-440 Goleszów
Dyrektor: Jolanta Warsińska
Telefon: 33 479 05 21
Email: gok@goleszow.com.pl
Strona internetowa: www.goleszow.com.pl
NIP:  548 12 26 452